Chủ Nhật, ngày 03-03-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dịch vụ y học

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


CTCPDP FPT Long Châu - Địa điểm kinh doanh TT Tiểm chủng Long Châu 56 thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP


Công văn Phòng xét nghiệm Thới Lai công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHHMTV PKĐK Hưng Phú - PXN Hưng Phú công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nhị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH Công nghệ NHONHO công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Phòng xét nghiệm MEDIC 65 công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103


Phòng khám đa khoa quốc tế Sỹ Mỹ - TKG Taekwang Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ANTSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Phòng khám đa khoa Vạn Hạnh công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Bách Thư - Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh Cần Thơ


Rút công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NCĐ-CP


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Đường dây nóng
Số lượng truy cập