Thứ Hai, ngày 16-05-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dịch vụ y học

Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/ND-CP


Thống nhất tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP - PXN Nhơn Ái


Công ty TNHH MTV PKĐK Đại Đức công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định 103/2016/NĐ-CP


Công ty CP Phòng khám Medicare Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Bệnh viện Tâm thần công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty CP KCB Đa khoa Hoàn Hảo công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Phòng khám đa khoa Sức khỏe Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH PKĐK Hoàng Minhcông bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt


Đường dây nóng
Số lượng truy cập