Thứ Sáu, ngày 29-09-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dịch vụ y học

Phòng khám đa khoa Vạn Hạnh công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP - Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Bách Thư - Trung tâm Y khoa Vạn Hạnh Cần Thơ


Rút công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NCĐ-CP


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Phòng khám BIC NANO CELL công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH Y khoa Nhơn Ái công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Chi nhánh HanhphucLab Glink Cần Thơ thuộc Công ty CP TTXN CĐYK HanhphucLab công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH Một thành viên Phòng khám đa khoa Hưng Phú - Phòng khám Hưng Phú công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Báo cáo triển khai thực hiện Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiết bị y tế nguyễn Nhung công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp I theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Phương Đức công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ATSH cấp II theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP


Đường dây nóng
Số lượng truy cập