Thứ Hai, ngày 27-05-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
ISO 9001:2008

Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp


Quy trình hành động phòng ngừa


Quy trình hành động khắc phục


Quy trình đánh giá nội bộ


Quy trình kiểm soát hồ sơ


Quy trình kiểm soát tài liệu


Phụ lục Các lĩnh vực hoạt động của Sở Y tế Cần Thơ được công bố phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Danh mục tài liệu ISO 9001:2008


Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở Y tế thành phố Cần Thơ


Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008


Đường dây nóng
Số lượng truy cập