Thứ Tư, ngày 12-05-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10/05/2021 đến ngày 16/05/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021)


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 5 năm 2021


Lịch tuần Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 25/04/2021


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05/04/2021 đến ngày 11/04/2021


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 04/04/2021)


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 4 năm 2021


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 28/03/2021)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 21/03/2021)


Đường dây nóngSố lượng truy cập