Thứ Sáu, ngày 31-03-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

Lịch phân công trực đường dây nóng tháng 04 năm 2023


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/3/2023 đến ngày 26/3/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/3/2023 đến ngày 19/3/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 12/3/2023)


Lịch trực đường dây nóng tháng 03/2023


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 27/02/2023 đến ngày 05/03/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 20/02/2023 đến ngày 26/02/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/02/2023 đến ngày 19/02/2023)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 06/02/2023 đến ngày 12/02/2023)


Đường dây nóng
Số lượng truy cập