Thứ Sáu, ngày 02-12-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

Lịch phân công trực đường dây nóng tháng 12 năm 2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 04/12/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 14/11/2022 đến ngày 20/11/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 13/11/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 06/11/2022)


Lịch phân công trực đường dây nóng tháng 11/2022


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 17/10/2022 đến ngày 23/10/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 10/10/2022 đến ngày 16/10/2022)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 09/10/2022)


Đường dây nóng
Số lượng truy cập