Chủ Nhật, ngày 03-03-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 19/02/2024 đến ngày 25/02/2024)


Lịch phân công trực Tết Nguyên đán 2024


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/02/2024)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/01/2024 đến ngày 04/02/2024)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/01/2024 đến ngày 28/01/2024)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 21/01/2024)


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 08/01/2024 đến ngày /12/2023)


Lịch phân công trực đường dây nóng Sở Y tế tháng 01 năm 2024


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 07/01/2024)


Đường dây nóng
Số lượng truy cập