Thứ Hai, ngày 16-05-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc - NT Trâm Anh


Thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 - Navacarzol


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Hame soft 10g


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - NT Trâm Anh


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Trọng Nhân


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sỏ bán lẻ thuốc - QT Thành Công 2


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sỏ bán lẻ thuốc - NT Khánh Đăng


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề Dược - Lê Thị Thu Trâm


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH Trung Sơn Alpha
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập