Thứ Năm, ngày 06-10-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Thông báo thu hồi thuốc - Methyprednisolone


Thu hồi thuốc không đạt chất lượng - Batiwell


Không báo cáo kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 và Trang thiết bị xét nghiệm Sars-CoV-2 từ 01/01/2021 đến 30/06/2022


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Chí Thiện


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - QT Ngọc Nữ


Công bố danh sách "Người giới thiệu thuốc" - Fresenius


Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc - NT Bình Tân 3


Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc - NT Bình Tân 2


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Nguyễn Bích Trâm


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Ngọc Nữ
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập