Thứ Ba, ngày 31-01-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh donah dược, phạm vi bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Center Lab


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Kim Bôi


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Thu Thơ


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Tú Phương


Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Nết


Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược - Trần Thị Phượng


Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược - Hồ Huỳnh Ngọc Diễm


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Minh Ngọc 2


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - QT Kim Hoa


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - QT Trung Quân
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập