Thứ Tư, ngày 20-10-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SĐK: VD-17537-12


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Đặng Thùy Dương


Thu hồi chứng chỉ hành nghề dược - Đinh Nguyễn Tường


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT An Hữu


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt nhà thuốc - QT Thái Khang


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Trương Thị Trúc Phương


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Anh Thông


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Thành Danh


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Bích Ngọc


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Quách Thúy Ngọc
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập