Thứ Sáu, ngày 29-09-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Khám chữa bệnh

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh


Cập nhật tổng hợp danh sách bác sỹ tham gia khám, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám, chữa bệnh lao trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến ngày 31/08/2023


Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Phạm Huỳnh Thanh Loan


Hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Thị Thu Hiền


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Hồng Minh Đăng


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Văn Lâm


Hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Vũ Thanh Sơn


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Nguyễn Thanh Chơn


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Bs Hồ Văn Trương


Cập nhật ds cơ sở y tế đã công bố đủ điều kiện KSK cho người lái xe
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập