Thứ Ba, ngày 25-06-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Khám chữa bệnh

Chấp thuận Bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Bệnh viện Mắt-Sài Gòn


Chấp thuận Bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành - Bệnh viện Quân Dân Y


Phòng khám đa khoa Hoàng Minh thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP - PKĐK Hoàng Minh


Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh


Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Bác sỹ Hoàng Mỹ Tú


Chấp thuận Bản Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Huỳnh Minh Toàn


Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Bùi Thị Mai Tâm


Hủy giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh - Lương y Văn Thiện
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập