Thứ Tư, ngày 24-07-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Sở

Bổ sung hồ sơ cấp mới, cấp lại, điều chỉnh phạm vi chuyên môn giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh


Thông báo tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của người hành nghề và hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh


Yêu cầu báo giá mua sắm tài sản tập trung ngành y tế theo 4500/QĐ-UBND


Yêu cầu báo giá thuê phần mềm Hồ sơ sức khỏe điện tử (lần 2)


Yêu cầu giá thuê phần mềm hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế


Rà soát, lập danh sách và phân loại Trạm Y tế theo vùng


Yêu cầu báo giá thuê phần mềm Hồ sơ sức khỏe


Yêu cầu báo giá mua sắm tài sản tập trung ngành y tế theo Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ


Yêu cầu báo giá thuê phần mềm hệ thống thông tin quản lý Trạm Y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn năm 2024-2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ


Thực hiện đúng các quy định chuyển tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân


Tin hoạt động Sở
Tin tức - Sự kiện

Yêu cầu báo giá mua sắm tài sản tập trung ngành y tế

Yêu cầu báo giá mua sắm tài sản tập trung ngành y tế

Thông tin chuyên ngành

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Võ Điền Trung

Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Võ Điền Trung

Thông tin Y tế cần biết
Văn học nghệ thuật
Văn |
Mua sắm Thuốc - Hóa chất, vật tư

Thỏa thuận khung các gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương 2023 - 2025

Thỏa thuận khung các gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương 2023 - 2025

Cài cách hành chính

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện hồ sơ trực tuyến (223/KH-UBND)

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện hồ sơ trực tuyến; đẩy mạng cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Đường dây nóng
Số lượng truy cập