Thứ Ba, ngày 05-12-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Sở

Thông báo kết luận giao ban (Từ 06/03/2023 đến ngày 12/03/2023)


Thông báo tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân Sở Y tế


Tổ chức xét nghiệm xét nghiệm COVID-19 cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố


Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Y tế Cần Thơ


Phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”


THÔNG BÁO TUYỂN SINH THEO ĐẶT HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020


BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2020)


QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Y tế thành phố Cần Thơ


Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia


Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm


Tin hoạt động Sở
Tin tức - Sự kiện
Thông tin chuyên ngành

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thựuc hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thựuc hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc

Thông tin Y tế cần biết
Văn học nghệ thuật
Văn |
Mua sắm Thuốc - Hóa chất, vật tư

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ

BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ

Cài cách hành chính

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện hồ sơ trực tuyến (223/KH-UBND)

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực hiện hồ sơ trực tuyến; đẩy mạng cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Đường dây nóng
Số lượng truy cập