Thứ Sáu, ngày 02-12-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
LÃNH ĐẠO SỞ


LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ CẦN THƠ 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ

  TS Hoàng Quốc Cường

    - Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1982

    - Email: hoangquoccuong@cantho.gov.vn             

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  BSCKII Phạm Phú Trường Giang

    - Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1970

    - Email: pptgiang@cantho.gov.vn

                 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  BSCKII Cao Hoàng Anh

   - Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966

   - Email: caohoanganh@cantho.gov.vn

  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

 BSCKII. Nguyễn Ngọc Việt Nga

   - Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1975

   - Email: nnvnga@cantho.gov.vn

          

 

 

Đường dây nóng
Số lượng truy cập