Thứ Hai, ngày 16-05-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
LÃNH ĐẠO SỞ


LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ CẦN THƠ 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

(PHỤ TRÁCH, ĐIỀU HÀNH)

  BSCKII Phạm Phú Trường Giang

    - Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1970

    - Email: pptgiang@cantho.gov.vn;

                  truonggiangsyt@gmail.com

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  BSCKII Cao Hoàng Anh

   - Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966

    - Email: doctorhoanganh@gmail.com

       caohoanganh@cantho.gov.vn 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  ThSBs. Nguyễn Ngọc Việt Nga

   - Ngày, tháng, năm sinh: 05/05/1975

    - Email: nnvnga@cantho.gov.vn

                 nguyenngocvietnga75@gmail.com  

 

 

Đường dây nóng
Số lượng truy cập