Thứ Tư, ngày 24-07-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Văn phòng Sở

 

  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC PHÒNG BAN SỞ Y TẾ

1. Phòng Nghiệp vụ Y:

a) Chức năng: Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế thành phố Cần thơ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực về công tác chuyên môn nghiệp vụ Y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố các Quyết định; Chỉ thị; Chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành trong phòng chống dịch bệnh; Quy hoạch - kế hoạch phát triển thuộc lĩnh vực nghiệp vụ y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tổ chức triển khai thực hiện;

- Trình Giám đốc Sở Y tế:

+ Thẩm định các điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ, kỹ thuật của các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ theo quy định; hướng dẫn và phân cấp của Bộ Y tế, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

+ Danh mục kỹ thuật về khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định, chỉnh hình, thẩm mỹ, chăm sóc sức khỏe sinh sản và dịch vụ kế hoạch hoá gia đình;

+ Đủ điều kiện khám sức khỏe (tuyển dụng, định kỳ, lái xe);

+ Triển khai các dịch vụ kỹ thuật trong lĩnh vực y tế dự phòng;

+ Đủ điều kiện ký hợp đồng khám bảo hiểm y tế.\

- Về lĩnh vực y tế dự phòng:

+ Ban hành các biện pháp điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, vệ sinh và sức khỏe lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm;

+ Chỉ đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn thành phố.

- Về lĩnh vực khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phẫu thuật tạo hình, giải phẫu thẩm mỹ, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trên cơ sở quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và phân tuyến kỹ thuật; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.

- Về lĩnh vực y dược cổ truyền:

+ Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về y dược cổ truyền trên địa bàn thành phố; phối hợp thanh tra và xử lý các vi phạm.

- Về lĩnh vực sức khỏe sinh sản:

+ Chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình;

+ Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản;

- Về lĩnh vực bảo hiểm y tế:

+ Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

+ Kiểm tra và phối hợp thanh tra xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế;

- Về An toàn vệ sinh thực phẩm: Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế họach của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an tòan thực phẩm

- Về nghiên cứu khoa học – đào tạo:

+ Triển khai, theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển của ngành.

+ Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở  Y tế.

- Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn thành phố, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

- Phối hợp với các phòng chức năng Sở đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế họach cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của thành phố.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố - Bộ Y tế theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Phòng Nghiệp vụ Dược

a) Chức năng:

Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực dược, trang thiết bị y tế và các loại mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người dùng trong ngành y tế trên địa bàn.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân thành phố các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành về lĩnh vực dược; Các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển lĩnh vực về quản lý dược, trang thiết bị, mỹ phẩm trên địa bàn. Tổ chức thực hiện khi kế hoạch đã phê duyệt.

- Phối hợp tổ chức thẩm định danh mục, cấu hình, tiêu chuẩn kỹ thuật các dự án đầu tư sử dụng nguồn ngân sách nhà nước; Kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn vốn đầu tư phát triển của các đơn vị trực thuộc theo quy định.

- Thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt danh mục thuốc chủ yếu; dự trù mua các loại thuốc thuộc danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt của các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa.

- Triển khai, hướng dẫn các cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm trên địa bàn thành phố thực hiện các quy định về nghiệp vụ chuyên môn, sản xuất, kinh doanh; nguyên liệu, xuất khẩu, nhập khẩu; dịch vụ kiểm nghiệm, bảo quản.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện quy chế, quy định về lĩnh vực dược, mỹ phẩm, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn trong cơ sở khám, chữa bệnh.

- Triển khai các biện pháp phòng chống thuốc, mỹ phẩm giả, không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, không đủ điều kiện lưu hành.

- Thẩm định và trình Giám đốc Sở Y tế cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP” , “Thực hành tốt nhà thuốc - GPP”, thực hành tốt bảo quản thuốc - GSP; Giấy phép nhận thuốc qua đường bưu điện; Thẻ “Người giới thiệu thuốc”.

- Theo dõi, giám sát các hoạt động đăng ký sản xuất, lưu hành thuốc và vật tư y tế tiêu hao; Hội thảo, thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm tiếp nhận công bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng chức năng của Sở giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá thuốc, bình ổn giá thuốc trên địa bàn thành phố.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác dược, mỹ phẩm theo quy định.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

a) Chức năng: Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, thống kê tin học và tài chính kế toán trong ngành Y tế.

b) Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng, quy hoạch đề án, dự án, phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn thành phố trình cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.

- Giúp lãnh đạo Sở Y tế tổng hợp, phân bổ các chỉ tiêu hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở và xây dựng kế hoạch y tế dài hạn, kế hoạch y tế hàng năm và tổ chức triển khai sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, đồng thời phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo quy định.

- Tổ chức, hướng dẫn xây dựng và ban hành danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế về mua sắm, quản lý, sử dụng, bảo quản, sữa chữa và kiểm định trang thiết bị y tế, chương trìn, nội dung, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý trang thiết bị y tế, công tác xã hội hóa trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, công tác điều động, thanh xử lý trang thiết bị y tế đối với các đơn vị trực thuộc. - Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về công tác viện trợ y tế, tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng và quản lý kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế địa phương.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của nhà nước và của các tổ chức tài trợ.

- Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch y tế của ngành.

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách thành phố, bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thu chi từ nguồn vốn viện trợ và vay vốn, chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở Y tế bảo vệ kế hoạch với cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai sau khi được phê duyệt.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá hoạt động tài chính y tế đề xuất phương án và biện pháp nhằm từng bước đổi mới cơ chế quản lý tài chính, xây dựng cơ chế hoạt động hạch toán kinh tế, ứng dụng cho các đơn vị trực thuộc trên địa bàn thành phố.

- Phổ biến và tổ chức kịp thời các văn bản, chính sách, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý. Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Y tế, thực hiện công tác quản lý tài chính, kế toán theo quy định hiện hành.

- Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thành phố cho y tế địa phương bao gồm ngân sách nhà nước, vốn tín dụng, vốn vay và các nguồn viện trợ khác theo quy định của pháp luật.

- Theo dõi và quản lý tài sản công được nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng, số liệu và thực trạng tài sản công để cung cấp kịp thời và đầ đủ cho cơ quan quản lý tài sản nhà nước theo quy định. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ nhà nước.Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở, các chương trình mục tiêu thuộc ngành Y tế quản lý. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác kế hoạch tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với các trưởng, phó phòng, kế toán trưởng và tương đương của phòng Kế hoạch Tài chính của các đơn vị trực thuộc Sở.

4. Phòng Tổ chức cán bộ

a) Chức năng: Phòng Tổ chức có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế.

b) Nhiệm vụ:

- Công tác tổ chức:  

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.

+ Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Y tế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị y tế từ thành phố đến ấp, khu vực theo quy định của nhà nước phù hợp với tình hình thực tế tại thành phố Cần Thơ. Hướng dẫn công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc.

+ Phối hợp với các phòng chức năng tham mưu lãnh đạo Sở Y tế quy định trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Y tế dư phòng, và Bệnh viện Đa khoa quận/huyện.

- Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

+ Phối hợp các phòng xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành. Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chuyên môn, chính trị, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo phân cấp.

+ Đề xuất, phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập tham quan ở trong và ngoài nước.

+ Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch, chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

+ Hướng dẫn tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế theo quy định.

+ Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

+ Hướng dẫn và thực hiện công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.

+ Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ cho cán bộ phụ trách công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở.

+ Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỷ luật đối với các Trưởng, Phó phòng, Kế toán Trưởng và tương đương của phòng Kế hoạch - Tài chính các đơn vị trực thuộc Sở.

- Chế độ chính sách và lao động tiền lương

+ Nghiên cứu đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở phân bổ và quản lý chi tiêu lao động.

+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về lương, phụ cấp theo phân cấp quản lý.

+ Phối hợp các phòng chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

+ Phối hợp phòng chức năng hướng dẫn Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác bảo hộ và an toàn lao động trên địa bàn thành phố.

+ Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, tổ chức thực hiện các giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức theo quy định và phân cấp quản lý.

- Bảo vệ chính trị nội bộ

+ Phối hợp với phòng bảo vệ chính trị nội bộ của Công an thành phố giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

+ Phối hợp với phòng chức năng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, bệnh viện khu vực dã chiến.

- Thông tin, báo cáo

+ Thống kê báo cáo các nội dung công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định báo cáo về Sở Nội vụ và Bộ Y tế.

+ Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan cấp trên.

+ Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

5. Phòng Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân

a) Chức năng: Phòng Quản lý Y Dược tư nhân thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực hành nghề y dược trên địa bàn thành phố góp phần huy động mọi nguồn lực của xã hội cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và xã hội hóa công tác y tế.

b) Nhiệm vụ

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện việc quản lý hành nghề y dược tư nhân theo quy định của Bộ Y tế và các ngành liên quan trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra thực hiện các quy định chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân (các loại hình hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân, dịch vụ thẩm mỹ, dịch vụ xoa bóp, các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, Phòng Y tế để thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ, quy chuẩn kỹ thuật đối với các cơ sở hành nghề y dược tư nhân theo quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Triển khai và tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi thẩm quyền Sở Y tế:

+ Tiếp nhận, xử lý và trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề y dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y dược theo quy trình để các cơ sở được phép hành nghề theo quy định của Nhà nước trên địa bàn thành phố.

+ Hậu kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân hợp pháp. Nội dung hậu kiểm tra bao gồm thời hạn sử dụng của giấy phép, giấy đăng ký kinh doanh, chấp hành việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định hành nghề y dược theo sự chỉ đạo của cơ quan Nhà nước cấp có thẩm quyền.

- Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc Sở Y tế về công tác thi đua khen thưởng và đình chỉ, thu hồi giấy phép đối với các cơ sở vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Tư vấn, hướng dẫn cơ sở hành nghề về các vấn đề đầu tư hành nghề y dược tư nhân như quy trình, thủ tục, nhân sự và các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị y tế.

- Tham gia nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong hệ thống y dược tư nhân để góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn thành phố.

- Lưu trữ hồ sơ cấp giấy phép và phục vụ công tác tra cứu, sao lục các hồ sơ cấp giấy phép của các cơ quan chức năng khi được sự đồng ý của lãnh đạo Sở Y tế.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ cấp phép. Thực hiện quy trình ISO hành chính công. Lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật và các loại văn bản khác liên quan đến hành nghề y dược nhằm phục vụ tốt cho công tác nghiên cứu, soạn thảo văn bản liên quan.

- Thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo hoạt động hành nghề y dược trên địa bàn thành phố (định kỳ mỗi 6 tháng/01 tuần) hàng năm cho Giám đốc Sở Y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các ngành liên quan sau khi có ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế.

- Phối hợp với hội nghề nghiệp, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; quản lý người hành nghề y dược tư nhân sau cấp phép; Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật; Tập huấn những quy định chuyên môn, nghiệp vụ cho người hành nghề y dược.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế phân công.

6. Thanh tra

a) Chức năng: Thanh tra là cơ quan thuộc Sở Y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố, về nghiệp vụ của Thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Y tế, có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở Y tế.

Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền.

b) Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công an trên địa bàn thành phố trình Giám đốc Sơ Y tế và Thanh tra Nhà nước thành phố phê duyệt.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.

- Thực hiện Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật chuyên ngành về vệ sinh (gồm chất lượng, vệ sinh, an toàn thực phẩm, vaccin, sinh phẩm, hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong y tế), khám, chữa bệnh (bao gồm cả khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền),về dược (bao gồm sản xuất, lưu thông, phân phối, xuất nhập khẩu, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, nguyên liệu làm thuốc) và trang thiết bị y tế của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế.

- Xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước về y tế và quản lý Nhà nước về thanh tra y tế để giúp các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thực hiện đúng pháp luật.

- Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về chống tham nhũng.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

- Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của Thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở Y tế thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra.

- Tổ chức và thường trực trong công tác tiếp công dân theo luật định.

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế về Thanh tra thành phố và Thanh tra Bộ Y tế theo quy định.

- Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra.

7. Văn phòng

a) Chức năng: Văn phòng Sở Y tế là đơn vị thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, điều phối hoạt động các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế theo chương trình, kế hoạch công tác của Lãnh đạo Sở Y tế, thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, hậu cần, công nghệ thông tin cơ quan Sở Y tế và một số công tác khác do Lãnh đạo Sở Y tế phân công.

b) Nhiệm vụ

- Phục vụ sự chỉ đạo điều hành công việc của Lãnh đạo Sở Y tế:

+ Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của Sở Y tế, chương trình làm việc của Lãnh đạo Sở Y tế.

+ Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Sở Y tế đến các cơ quan, đơn vị liên quan.

+ Điều phối các phòng, ban Sở, các đơn vị trực thuộc có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở Y tế.

+ Thực hiện thủ tục xây dựng các đề án, dự án, dự thảo thành lập các đơn vị mới theo quy định của pháp luật.

+ Tham dự các hội nghị, giao ban và các cuộc họp của các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

+ Chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng triển khai, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong việc xây dựng ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Văn phòng Sở Y tế theo quy định của pháp luật.

+ Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở Y tế cho Lãnh đạo Sở.

+ Tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của Lãnh đạo Sở Y tế đối với những công việc mới, đột xuất của Sở có liên quan đến các phòng, ban Sở Y tế và các đon vị trực thuộc.

+ Tham gia tiếp nhận xử lý và phối hợp cùng các phòng, ban trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học từng bước hiện đại hóa công tác văn thư lưu trữ.

- Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, hậu cần của Văn phòng Sở Y tế:

+ Rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong cơ quan Sở Y tế các quy định của pháp luật.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện đề án ứng dụng tin học trong công tác văn thư, lưu trữ. Tham gia nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, từng bước hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ.

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ văn thư lưu trữ cho cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện việc tiếp khách và hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm việc khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo toàn ngành do Lãnh đạo Sở tổ chức và các công việc khác liên quan.

+ Tổ chức thực hiện công tác quản trị, hậu cần bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công tác điều hành của Lãnh đạo Sở và điều kiện làm việc của cán bộ công chức, viên chức cơ quan Sở Y tế theo các quy định của pháp luật.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, xây dựng nội quy và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ cơ quan theo quy định.

+ Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Sở Y tế.

+ Làm đầu mối, phối hợp các phòng, ban, Thanh tra và Công đoàn cơ quan Sở Y tế chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng chính sách trong cơ quan Sở Y tế.

- Thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý tài sản của cơ quan Sở Y tế, quản lý tài chính, tài sản được giao bao gồm tất cả các nguồn ngân sách Nhà nước và ngân sách của các chương trình dự án theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác công nghệ thông tin trong cơ quan Sở Y tế:

+ Phối hợp các phòng xây dựng và quản lý trang Website của ngành.

+ Xây dựng quy chế quản lý và điều hành hệ thống mạng LAN, mạng điện thoại cơ quan Sở Y tế.

+ Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng nội bộ, phần mềm phục vụ công tác điều hành và chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế.

- Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng và phòng chống thiên tai, thảm họa:

+ Phối hợp với các phòng, ban và các đơn vị trong ngành thực hiện công tác phòng chống thiên tai, thảm họa.

+ Thường trực giúp Lãnh đạo Sở Y tế thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Sở Y tế.

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của Văn phòng và quy chế Sở Y tế.

- Tổ chức thực hiện các công tác khác:

+ Chủ trì, phối hợp với các phòng ban và đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch và triển khai công tác cải cách hành chính của cơ quan Sở Y tế.

+ Triển khai, quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (bộ phận một cửa) tại Văn phòng Sở Y tế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

+ Phối hợp tự vệ cơ quan trong việc tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và huấn luyện tự vệ cơ quan.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng
Số lượng truy cập