Thứ Tư, ngày 24-07-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Trang công việc
 
 
 
Tìm kiếm
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG

 

Mua sắm thuốc

Thỏa thuận khung các gói thầu thuốc tập trung cấp địa phương 2023 - 2025


Thỏa thuận khung 2022


Bảo lãnh thực hiện hợp đồng thầu thuốc 2022


Phế duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2022


Danh sách xếp hạng nhà thầu năm 2022


Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật


Hồ sơ mời thầu thuốc năm 2022


Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2022 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế TPCT


Kế hoạch tổ chức đấu thầu năm 2021


Quyết định giao Sở Y tế là đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương
Các ý kiến của bạn đọc

Quảng cáo
Không có quảng cáo
Thông tin cần biết
Số lượng truy cập
Số lượt truy cập
Hỏi đáp trực tuyến
Ảnh hoạt động
Quảng cáo
Không có quảng cáo