Thứ Ba, ngày 31-01-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược
Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh donah dược, phạm vi bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Center Lab
[ Cập nhật vào ngày (19/01/2023) ] - [ Số lần xem: 42 ]

Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh donah dược, phạm vi bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Center Lab

Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh donah dược, phạm vi bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Center Lab
NVD Theo NVD


Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập