Thứ Ba, ngày 25-06-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Quận Ninh Kiều: Kiểm tra công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Chương trình Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 6 tháng đầu năm
[ Cập nhật vào ngày (06/06/2024) ] - [ Số lần xem: 126 ]
Đoàn kiểm tra tại Trạm Y tế phường An Nghiệp - Ảnh: VĂN TOÀN
Đoàn kiểm tra tại Trạm Y tế phường An Nghiệp - Ảnh: VĂN TOÀN

Thực hiện theo Kế hoạch số 415/KH-TTYT ngày 22 tháng 5 năm 2024 của Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều về việc Kiểm tra công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) và Chương trình Truyền thông – Giáo dục sức khỏe 6 tháng đầu năm 2024. Vừa qua, Phòng DS – KHHGĐ thuộc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều thực hiện kiểm tra Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2030 (Tiêu chí 8 và 9); Giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BYT ngày 19/01/2022 của Bộ Y tế; Kiểm tra hoạt động công tác DS - KHHGĐ và Chương trình Truyền thông - Giáo dục sức khỏe 6 tháng đầu năm 2024 tại 11 Trạm Y tế.

Nội dung kiểm tra về việc thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến 2030: Tiêu chí 8: Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Thực hiện số 15/HD - CCDS ngày 07/4/2023 về việc Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030, của Chi cục DS - KHHGĐ thành phố Cần Thơ); Tiêu chí 9: Chương trình hoạt động Truyền thông - Giáo dục sức khỏe. Ngoài ra, nội dung kiểm tra về công tác DS - KHHGĐ như Mô hình đạt chuẩn sinh đủ hai con (Thực hiện theo Hướng dẫn số 16/HD - CCDS ngày 07 tháng 4 năm 2023 về việc Hướng dẫn xây dựng mô hình xã/phường/thị trấn đạt chuẩn sinh đủ hai con trong năm và những năm tiếp theo của Chi cục DS - KHHGĐ thành phố Cần Thơ); Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Đề án Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Đề án Sàng lọc trước sinh và Sàng lọc sơ sinh; Đề án Tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn (Tiền hôn nhân).

Kết quả kiểm tra, giám sát hầu hết các Trạm Y tế đều tham mưu, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo và kế hoạch hoạt động, các hồ sơ sổ sách cập nhật đầy đủ đúng theo quy định. Bên cạnh kết quả đạt được cũng có một số sổ sách quản lý cập nhật chưa đầy đủ theo tiến độ và sai biểu mẫu theo qui định và đã được đoàn kiểm tra hướng dẫn lại.

Kết luận sau mỗi buổi kiểm tra tại các đơn vị đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, Đảng, chính quyền địa phương về công tác y tế - dân số và những ý kiến đề xuất, kiến nghị của địa phương. Qua đó, đề nghị địa phương hoàn thiện những tồn tại mà đoàn đã hướng dẫn, đồng thời tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm để chuẩn bị tiếp đoàn kiểm tra 6 tháng đầu năm của Sở Y tế thành phố Cần Thơ.

Văn Toàn, Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều
Đường dây nóng
Số lượng truy cập