Thứ Bảy, ngày 27-11-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Sở

Tổ chức xét nghiệm xét nghiệm COVID-19 cho công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố


Triển khai Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Y tế Cần Thơ


THÔNG BÁO MỜI THẦU Dự án đấu thầu cung ứng thuốc lần 2 năm 2020


Phối hợp phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”


THÔNG BÁO TUYỂN SINH THEO ĐẶT HÀNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2020


BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 14/9/2020)


QUY CHẾ Tiếp công dân của Sở Y tế thành phố Cần Thơ


Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia


Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm


Áp dụng mức thu phí mới theo thông tư 64/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 08/7/2020 đến 31/12/2020


Tin hoạt động Sở
Tin tức - Sự kiện

BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2021)

BÁO CÁO NHANH Tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ (tính đến 17 giờ 00 phút ngày 26/11/2021)

Thông tin chuyên ngành

Chấp thuân bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chết bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc

Chấp thuân bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chết bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc

Thông tin Y tế cần biết

Xử lý vi phạm hành chính - PKĐK Hoàng Kim

Xử lý vi phạm hành chính - PKĐK Hoàng Kim

Văn học nghệ thuật
Văn |
Đường dây nóng

Số lượng truy cập