Thứ Tư, ngày 24-07-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Trang công việc
 
 
 
Tìm kiếm
HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ CÔNG

 

Mua sắm hóa chất, vật tư

THỎA THUẬN KHUNG HÓA CHẤT, VẬT TƯ Y TẾ 2022


BẢO LÃNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG HÓA CHẤT - VẬT TƯ Y TẾ


Quyết định phê duyệt KQ thầu Hóa chất - VTYT


Phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu gói số 1: Hóa chất vật tư thuộc dự án lựa chọn nhà thầu cung cấp HCVT năm 2022 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế TPCT


Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cung cấp Hóa chất - vật tư (không là trang thiết bị y tế) năm 2022 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế thành phố Cần Thơ


Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 1: Hóa chất - vật tư


Hồ sơ mời thầu gói số 1: Hóa chất - vật tư dự án Cung cấp hóa chất - vật tư (không là trang thiết bị y tế) năm 2022 phục vụ điều trị của các cơ sở y tế thành phố Cần Thơ
Các ý kiến của bạn đọc

Quảng cáo
Không có quảng cáo
Thông tin cần biết
Số lượng truy cập
Số lượt truy cập
Hỏi đáp trực tuyến
Ảnh hoạt động
Quảng cáo
Không có quảng cáo