Chủ Nhật, ngày 03-03-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ sôi nổi hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
[ Cập nhật vào ngày (30/11/2023) ] - [ Số lần xem: 700 ]
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-TLĐ ngày 18/10/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hướng dẫn số 44-HD/BTGTU, ngày 03/11/2023 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, về việc tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 822 /KH-LĐLĐ ngày 14/11/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ đã triển khai đến các công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền vận động cán bộ công chức, viên chức, công đoàn viên tích cực hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các băng-rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... Bên cạnh đó, khuyến khích, vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong ngành tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên tài khoản mạng xã hội cá nhân.

tuyen truyen dai hoi 2.jpg

Cán bộ, viên chức Công đoàn ngành Y tế tích cực hưởng ứng phong trào thay khung hình đại diện Facebook, Zalo chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu, rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và toàn xã hội về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, người lao động trong 5 năm qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí, khát vọng, tinh thần tự hào giai cấp, tự tôn dân tộc của giai cấp công nhân; động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động nỗ lực, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, công tác, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, đóng góp vào thành công chung của Đại hội. Động viên, khích lệ cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, chủ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động công đoàn, góp phần vào phong trào công nhân, viên chức, lao động, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh.

tuyen truyen dai hoi 3.jpg

Công đoàn viên Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”.

Hòa chung với không khí thi đua của cả nước chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ và các công đoàn cơ sở trực thuộc kêu gọi, vận động cán bộ, công nhân, viên chức lao động tích cực hưởng ứng phong trào thay khung hình đại diện Facebook, Zalo chào mừng Đại hội.

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành Y tế Cần Thơ cũng tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”. Cuộc thi là điểm nhấn của đợt sinh hoạt chính trị chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động hiểu sâu sắc hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, nhất là kết quả nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028. Riêng ngành Y tế, có hơn 2.000 cán bộ công đoàn viên công đoàn ngành Y tế tham gia và cũng là Công đoàn ngành dẫn đầu số lượng đoàn viên tham gia nhiều nhất ở TP Cần Thơ.

tuyen truyen dai hoi 4.jpg

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ treo băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Chị Trần Thị Bích Hường, Tổ trưởng Công đoàn Phòng Kế hoạch - Tài chính, Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ hồ hởi chia sẻ: “Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy các anh chị em cán bộ công đoàn tham gia một cuộc thi sôi nổi đến vậy. Có cảm giác như được quay về thời học sinh, bạn bè cùng chia sẻ, quây quần trước giờ vào lớp. Mỗi câu hỏi đều rất thiết thực. Cuộc thi cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho cán bộ công đoàn. Đó cũng là cơ sở để các cấp công đoàn chung tay thay đổi phương thức hoạt động, tiến tới xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng lớn mạnh”.

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII dự kiến trình Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XIII về nhân sự: số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ khóa XIII: 177 đồng chí; Ủy viên Đoàn Chủ tịch: 31 đồng chí; Chủ tịch; Phó Chủ tịch: 5 đồng chí; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn khóa XIII: 19 đồng chí.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam:

1- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028! 2- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

3- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

4- Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

5- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!

6- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!

7- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

8- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

10- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

11- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Nguyệt Hương (Tổng hợp)
Đường dây nóng
Số lượng truy cập