Thứ Ba, ngày 31-01-2023 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Các quy định về phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học
[ Cập nhật vào ngày (02/12/2022) ] - [ Số lần xem: 103 ]
Các trường học treo pano tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá
Các trường học treo pano tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá

Theo quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, khu vực khuôn viên các trường học từ bậc giáo dục mầm non đến phổ thông là địa điểm bị cấm hút thuốc hoàn toàn. Bên cạnh đó, Luật cũng nghiêm cấm học sinh sử dụng, tiêu thụ, mua bán thuốc lá. Vì vậy, việc xây dựng mô hình không khói thuốc tại trường học là rất cần thiết để tiến tới mục tiêu xây dựng cộng đồng không khói thuốc lá.

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá còn quy định nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa trẻ em, thanh thiếu niên không bắt đầu hút thuốc. (cấm quảng cáo, khuyến mại; cấm bao gói nhỏ; cấm sản phẩm thiết kế giống bao/gói thuốc lá; cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên các xuất bản phẩm dành cho trẻ em; ...)

Chỉ thị số 6036/CT-BGD ĐT ngày 17/12/2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, người học tại cơ quan, đơn vị, trường học.

Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà tại các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, cơ quan quản lý giáo dục.

Cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm tin học, ngoại ngữ, trung tâm giáo dục thường xuyên, học tập cộng đồng.

Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, trường học.

Nghiêm cấm việc mua, bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm, hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, trường học, trong các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ quan, đơn vị và trường học.

Thúy Duy
Đường dây nóng
Số lượng truy cập