Thứ Tư, ngày 19-01-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Quầy thuốc Khỏe và Đẹp


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung Đông


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - Nhà thuốc Trung Lê


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Huyền Lâm 2


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy Chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Quầy thuốc Minh Tiến 3


Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc - NT Thanh Vy


Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc - NT Thanh Vy


Lịch tiếp công dân của Sở Y tế năm 2022


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt phân phối thuốc - GDP” - Công ty TNHH Trung Sơn Alpha


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc – GPP” - Nhà thuốc Minh Khang 2
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập