Thứ Sáu, ngày 02-12-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty XNK Y tế Minh Đức


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Sữa tắm dầu dừa


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Thanh Xuân 2


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược - QT Trần Nông


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Hoàng Xuân


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Lê Thanh Tuyền


Chấp thuận bán lẻ thuốc thuộc Dnah mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, phạm vi bán lẻ thuốc - NT Bình Tân


Nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - GPP" - QT Trung Quân


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - QT Anh Kiệt


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP CỦA NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC - GDP CỦA CÔNG TY, CHI NHÁNH CÔNG TY NĂM 2023
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng
Số lượng truy cập