Thứ Hai, ngày 27-05-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Huyện Vĩnh Thạnh: giám sát chuyên ngành về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm 2024
[ Cập nhật vào ngày (13/05/2024) ] - [ Số lần xem: 163 ]
Giám sát công tác Dân số tại trạm Y tế xã Thạnh Lộc.
Giám sát công tác Dân số tại trạm Y tế xã Thạnh Lộc.

Thực hiện Kế hoạch giám sát số 187/KH-TTYT ngày 12 tháng 4 năm 2024 về việc giám sát chuyên ngành về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình 6 tháng đầu năm; Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thành đã thành lập đoàn giám sát tại trạm Y tế các xã, thị trấn từ ngày 7/5/2024 đến ngày 15/5/2024.

Nội dung giám sát tập trung vào: thực hiện theo Quyết định số 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế quyết định ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2023 (Tiêu chí 8); việc triển khai thực hiện các Đề án, mô hình như: Mất cân bằng giới tính khi sinh, Mô hình nâng cao chất lượng dân số; sàng lọc trước sinh,sơ sinh; tư vấn và khám sức khỏe Tiền hôn nhân; chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Việc thực hiện các qui định về quản lý và cấp phát thù lao cộng tác viên; Kiểm tra phiếu thu tin của cộng tác viên; Việc giải quyết các đơn thưa, khiếu nại về lĩnh vực dân số - KHHGĐ; những khó khăn, thuận lợi trong quá trình triển khai hoạt động công tác dân số-KHHGĐ tại địa phương từ đó có những giải pháp can thiệp, hỗ trợ, kịp thời.

Việc giám sát với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp, cũng cố và hoàn thiện những nội dung còn hạn chế trong thực hiện công tác dân số - KHHGĐ. Thông qua hoạt động giám sát, Phòng Dân số - KHHGĐ ghi nhận những đóng góp của địa phương để có những giải pháp thực hiện kịp thời góp phần nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.

Lê Thị Mỹ Linh, Phòng Dân số - KHHGĐ
Đường dây nóng
Số lượng truy cập