Thứ Ba, ngày 25-06-2024 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh tích cực tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá
[ Cập nhật vào ngày (18/09/2023) ] - [ Số lần xem: 484 ]
Biển báo cấm hút thuốc tại khu vực các khoa thuộc bệnh viện
Biển báo cấm hút thuốc tại khu vực các khoa thuộc bệnh viện

Với mục tiêu tăng cường việc thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng Bệnh viện không khói thuốc lá, Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Thạnh đã xây dựng Kế hoạch về việc triển khai thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và tăng cường thực thi hiệu quả Luật, Phòng, chống tác hại thuốc lá tại Bệnh viện. Theo đó, tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho tất cả viên chức và người lao động, thông qua các cuộc họp giao ban khoa, phòng, các cuộc họp của cơ quan, giao ban Bệnh viện: Luật Phòng chống tác hại thuốc lá; Quyết định 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn.

Bên cạnh đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm về nghĩa vụ của người hút thuốc; quyền, nghĩa vụ của công dân trong Phòng chống tác hại thuốc lá; các hành vi bị nghiêm cấm trong Phòng chống tác hại thuốc lá trong các cuộc họp hội đồng người bệnh cấp khoa, cấp bệnh viện.

Treo biển báo cấm hút thuốc lá tại khu vực khuôn viên bệnh viện và các khu vực khoa, phòng, buồng bệnh, căng tin, nhà ăn... theo mẫu số 1 và mẫu số 2 tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế. Lãnh đạo các khoa, phòng gương mẫu thực hiện và vận động viên chức và người lao động của khoa mình, không hút thuốc lá tại nơi làm việc và các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá của viên chức và người lao động của người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm tại Bệnh viện. Căn tin Bệnh viện “Không mua, bán thuốc lá các loại” trong khuôn viên bệnh viện dưới mọi hình thức.                           

 

Tin, ảnh: ĐD Thái Thị Bé, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Thạnh
Đường dây nóng
Số lượng truy cập