Thứ Ba, ngày 18-12-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dịch vụ y học

Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP-Phòng xét nghiệm y khoa Trung Thạnh.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học - Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Nguyễn Thái Học


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Bệnh viện Công an thành phố Cần Thơ


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Phòng Khám Đa khoa Sức khỏe Cần Thơ


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II theo Nghị định 103 - Công ty TNHH MTV Phòng Xét nghiệm Y khoa Phát Trương


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - PKĐK Hoàng Minh


Bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II Phòng khám Đa khoa Fuji Medic


Thống nhất bản tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo Nghị định 103 - Phòng xét nghiệm Lê Uyên


Đường dây nóng

Số lượng truy cập