Thứ Năm, ngày 25-02-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021)


Lịch tuần từ 25/01/2021 đến 31/01/2021


Lịch tuần từ 08/02/2021 đến ngày 21/02/2021


Lịch tuần từ ngày 01/02/2021 đến ngày 07/02/2021


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 02 năm 2021


Lịch tiếp công dân của Sở Y tế năm 2021


Lịch tuần từ 18/01/2021 đến 24/01/2021


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021)


Lịch tuần từ 11/01/2021 đến 17/01/2021


Lịch tuần từ 4/01/2021 đến 10/01/2021


Đường dây nóngSố lượng truy cập