Thứ Ba, ngày 24-11-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

Lịch tuần từ 23/11/2020 đến 29/11/2020


Lịch tuần từ ngày 16/11/2020 đến ngày 22/11/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 09/11/2020 đến ngày 15/11/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 08/11/2020)


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 11 năm 2020


Lịch tuần từ ngày 26/10/2020 đến 01/11/2020


Lịch tuần từ 19/10/2020 đến 25/10/2020


Lịch tuần từ 12/10/2020 đến 28/10/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020


Lịch làm việc từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020


Đường dây nóngSố lượng truy cập