Thứ Ba, ngày 14-07-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Lịch làm việc

Lịch tuần (Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020)


Lịch tuần từ 06/7/2020 đến 12/7/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020)


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 7 năm 2020


Lịch tuần từ 22/6/2020 đến 28/6/2020


Lịch tuần từ 08/06/2020 đến 13/06/2020


Lịch tuần từ 01/6/2020 đến 07/6/2020


LỊCH PHÂN CÔNG TRỰC ĐƯỜNG DÂY NÓNG SỞ Y TẾ Tháng 6 năm 2020


Lịch tuần từ 25/5/2020 đến 31/5/2020


Lịch tuần từ 18/5/2020 đến 24/5/2020


Đường dây nóng


Số lượng truy cập