Thứ Bảy, ngày 19-01-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thông báo cơ sở không đáp ứng GPP - Quầy thuốc An Phát


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng - Nước rửa tay Interco Hand Wash


Thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - SEBEMIN


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GPP CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRONG NĂM 2019


KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG GDP CỦA CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC TRONG NĂM 2019


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Hoàng Mai C-T


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Ngọc Minh


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Gia Phi


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - NT Tâm Nga


Triển khai ứng dụng CNTT, kết nối mạng các cơ cơ sở kinh doanh thuốc
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập