Thứ Bảy, ngày 25-01-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng


Đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm


Cập nhật nội dung Thông tư 32/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 16/12/2019


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Young II Captopril Tablet


Xử lý Dung dịch thuốc tiêm Bupivacaine 5mg/ml VN-20879-17


Một số chính sách được áp dụng trong lĩnh vực hành nghề dược kể từ ngày 01/01/2020


CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THÔNG BÁO ĐÁP ỨNG GSP


Thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.


Đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập