Thứ Sáu, ngày 20-10-2017 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Tăng cường quản lý thuốc dùng ngoài NaCl 0,9%, Oxy già, dung dịch iod


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Tạm ngưng lưu hành một số lô sinh phẩm y tế do nghi ngờ nhiểm bệnh Creutzfeld-Jakob


Tăng cường quản lý sản phẩm thuốc cồn sát trùng


Thuốc giả Fugacar


Rút số đăng ký thuốc


Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc cản quang


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Metrothabi
Các ý kiến của bạn đọc

Số lượng truy cập