Thứ Ba, ngày 24-09-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Khám chữa bệnh

Phòng khám đa khoa Trọng Nghĩa công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT và Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.


Thống nhất bản tự công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe


Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe - TTYT huyện Phong Điền


Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố công bố cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số14/2013/TT-BYT và Thông tư số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.


Chấp thuận văn bản công bố cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số14/2013/TT-BYT của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh.


Chấp thuận văn bản công bố cơ sở KCB đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số14/2013/TT-BYT của Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.


Chấp thuận hồ sơ công bố khám sức khỏe cho người lái xe của PKĐK Vạn Phước Cửu Long


Chấp thuận văn bản thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh.


Thực hiện một số giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


Chấp thuận hồ sơ của Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ về công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập