Thứ Ba, ngày 25-09-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Thông tin Y - Dược học

Thống nhất văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT - PKĐK Vạn Phước Cửu Long


Thống nhất văn bản công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT - Bệnh viện Nhi đồng


Tự công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II


Công nhận cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT


V/v Công ty TNHH MTV dịch vu y tế Thể kỷ mới công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I


Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế


Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế


V/v Công nhận cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT


V/v Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện khám sức khỏe cho người lái xe và khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT


Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế


Đường dây nóng

Số lượng truy cập