Thứ Năm, ngày 25-02-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
LÃNH ĐẠO SỞ


LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ CẦN THƠ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ

BSCKII Cao Minh Chu

  - Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1967

    - Email: drcaominhchu@gmail.com, 

               caominhchu@cantho.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  DSCKII Nguyễn Phước Tồn

  - Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1961

  - Email: npton@cantho.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  BSCKII Cao Hoàng Anh

   - Ngày, tháng, năm sinh: 28/12/1966

    - Email: doctorhoanganh@gmail.com

       caohoanganh@cantho.gov.vn 

 

 

Đường dây nóngSố lượng truy cập