Chủ Nhật, ngày 26-01-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
LÃNH ĐẠO SỞ


LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ CẦN THƠ 

    

GIÁM ĐỐC SỞ

-     Họ và tên: BSCKII Bùi Thị Lệ Phi

-     Năm sinh: 1964

-     Điện thoại liên lạc: 0918.776757

-     Email: lephi.syt@gmail.com, lephi@cantho.gov.vn

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  - Họ và tên: BSCKI Huỳnh Văn Nhanh

  - Năm sinh: 10/10/1960

  - Điện thoại liên lạc: 0978.556779

  - Email: huynhnhanh60@gmail.com, vannhanh@cantho.gov.vn

  

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  - Họ và tên: BSCKII Cao Minh Chu

  - Năm sinh: 1967

  - Điện thoại liên lạc: 0913.737.138

  - Email: drcaominhchu@gmail.com, caominhchu@cantho.gov.vn

  

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ

  - Họ và tên: DSCK II Nguyễn Phước Tồn

  - Năm sinh:  10/4/1961

  - Điện thoại liên lạc: 0913 616 608

  - Email: npton@cantho.gov.vn

 

 

 

 

Đường dây nóng

Số lượng truy cập