Thứ Năm, ngày 21-01-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Ngữ Đăng
[ Cập nhật vào ngày (05/01/2021) ] - [ Số lần xem: 90 ]

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Ngữ Đăng

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - NT Ngữ Đăng
YDQLHN Theo YDQLHN


Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóngSố lượng truy cập