Thứ Ba, ngày 14-07-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”
[ Cập nhật vào ngày (06/08/2019) ] - [ Số lần xem: 1108 ]
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ngày 2/8/2019, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 07/9/2009 của Ban Bí thư khóa X “Về đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”. Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, nhận thức cán bộ, đảng viên, các doanh nghiệp và người dân thành phố được nâng lên, nhiều chế độ chính sách về BHYT đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng có lợi cho người dân, thủ tục hồ sơ tham gia và giải quyết chế độ BHYT đã được cắt giảm đáng kể, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn thành phố tăng lên theo từng năm đạt và vượt chỉ tiêu được giao, đặc biệt chỉ tiêu độ bao phủ BHYT tăng bình quân hàng năm là: 3,7%. Năm 2009, có 488.925 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 41,10% dân số; đến năm 2018, có 1.070.360 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ là 84,09% dân số; tăng 581.435 người, tương đương 118,92% so với năm 2009.

10 NAM THUC HIEN CHI THI 38 - 0002.jpg

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố; ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.

BHXH thành phố triển khai ứng dụng công nghệ thông tin về thủ tục tham gia BHYT, cấp mới, cấp lại thẻ BHYT đã thực hiện theo quy trình giao dịch điện tử; giảm từ 152 thủ tục hành chính xuống còn 28 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thu, cấp sổ, thẻ, chế độ bảo hiểm, trong đó có BHYT.

Công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền về BHYT được chú trọng, đa dạng với nhiều hình thức như: tuyên truyền, đối thoại trực tiếp; sân khấu hóa hội thi tìm hiểu chính sách, pháp luật về BHYT; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phương tiện tuyên truyền trực quan như panô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, xe tuyên truyền lưu động...

10 NAM THUC HIEN CHI THI 38 - 0003.jpg

BS.CKII Cao Minh Chu, Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày tham luận, thảo luận đánh giá những mặt làm được, nghiêm túc, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trên địa bàn thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện và có hiệu quả Chỉ thị số 38-CT/TW. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Ngành Y tế quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, chú trọng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố đã trao tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới, giai đoạn 2009 - 2019.

10 NAM THUC HIEN CHI THI 38 - 0004.jpg

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW.

10 NAM THUC HIEN CHI THI 38 - 0005.jpg

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể.

Tin, ảnh: Quỳnh Chi
Đường dây nóng


Số lượng truy cập