Thứ Tư, ngày 21-04-2021 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh: Họp tuyến cán bộ phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình quý 1/2021
[ Cập nhật vào ngày (08/04/2021) ] - [ Số lần xem: 26 ]
Phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, đã tổ chức buổi họp tuyến quý 1/2021 với cán bộ phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn.
Phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, đã tổ chức buổi họp tuyến quý 1/2021 với cán bộ phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn.

* Huyện Cờ Đỏ: Ngày 5/4/2021, Phòng Dân số - kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ, đã tổ chức buổi họp tuyến quý 1/2021 với cán bộ phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình các xã, thị trấn.

Tại buổi họp, bà Nguyễn Thị Trang, Phó trưởng Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai kế hoạch thực hiện chỉ tiêu năm và các kế hoạch triển khai mô hình, đề án năm 2021, đồng thời hướng dẫn một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.       

Dịp này, cán bộ phụ trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã, thị trấn cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tại cơ sở, rút ra bài học kinh nghiệm từ kết quả thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2020 để thực hiện thắng lợi công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

CN. Nguyễn Thị Trang, Trung tâm Y tế huyện Cờ Đỏ

 

* Huyện Vĩnh Thạnh: Phòng DS-KHHGĐ thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh cũng vừa tổ chức họp tuyến cán bộ phụ trách dân số quý 1/2021 ở các xã, thị trấn.

Tại buổi họp tuyến, đại diện Phòng DS-KHHGĐ báo cáo tóm tắt hoạt động DS-KHHGĐ quý I, một số hoạt động trọng tâm tháng 4 năm 2021; triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Cần Thơ về Kế hoạch điều chỉnh mức sinh phù hợp và Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND thành phố Cần Thơ về thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ-KHHGĐ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đồng thời triển khai và hướng dẫn thực hiện các mô hình, đề án trong năm 2021. Cán bộ phụ trách dân số các xã, thị trấn báo cáo những việc làm được trong quý I, những thuận lợi, khó khăn và đề ra phương hướng hoạt động tháng 4; tình hình thực hiện việc khóa sổ Ao năm 2020 và chuẩn bị đổi sổ giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Công văn số 314/CCDS ngày 24/12/2020.

hop tuyen dan so vinh thanh.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Việc tổ chức họp tuyến cán bộ dân số các xã, thị trấn nhằm giúp cơ sở thống nhất một số nội dung và số liệu báo cáo trong thực hiện nhiệm vụ.

Ngô Thị Ngọc Thuận, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh
Đường dây nóngSố lượng truy cập