Thứ Ba, ngày 24-09-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Y học dự phòng

Thống nhất văn bản tự công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP - Cơ sở kinh doanh Thành Danh.


Rút công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường thành phố Cần Thơ - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ


Thống nhất văn bản công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ


Chấp thuận văn bản thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng của Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt.


Trạm Y tế xã Thạnh Lợi công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Trạm Y tế xã Thạnh Thắng công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Trạm Y tế xã Thạnh An công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Trạm Y tế thị trấn Thạnh An công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Trạm Y tế xã Thạnh Tiến công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Trạm Y tế xã Thạnh Quới công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng.


Đường dây nóng

Số lượng truy cập