Chủ Nhật, ngày 20-08-2017 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Metrothabi


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Alphachy motrypsin BVP


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Cefuroxim TVP


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


Thuốc giả Prednisolon 5mg


Ngừng lưu hành mặt hàng “Thần khúc” của Nhà thuốc gia truyền Thọ thế Đường


Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của chính phủ


Thuốc giả Vastarel 20 mg


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng


V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm và thuhồi số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Các ý kiến của bạn đọc

Số lượng truy cập