Thứ Ba, ngày 21-05-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Mở lớp tập huấn, cập nhật các văn bản QPPL liên quan đến kinh doanh dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu


Cơ sở không đáp ứng GPP - Nhà thuốc Tấn Đạt


Cơ sở không đáp ứng GPP - Nhà thuốc Ngọc Khanh


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Xuân Lan


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - Nhà thuốc Linh Thúy


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - Quầy thuốc Thành Công


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - Nhà thuốc An Thơ


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Phạm Thiện Thuận


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - nhà thuốc Hải Minh


Thông báo cơ sở không đáp ứng GPP - Nhà thuốc Huyền Lâm.
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập