Thứ Sáu, ngày 21-02-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở nhà thuốc - Nhà thuốc Phúc Lợi


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Thiên Phúc


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - Quầy thuốc Phúc Duy


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt nhà thuốc - Quầy thuốc Tuyết Nhi


Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH Dược phẩm Cần Thơ Pharma


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Vũ


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Trần Thị Ngọc Nữ


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thanh Minh Ngọc


Thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược - Nguyễn Thị Cẩm Tú


Cơ sở không đáp ứng GPP - Nhà thuốc Hoàng Khôn
Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập