Thứ Tư, ngày 06-07-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Ngành
Chi cục DS-KHHGĐ kiểm tra, giám sát công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm tại các Trạm Y tế thuộc quận Cái Răng
[ Cập nhật vào ngày (23/06/2022) ] - [ Số lần xem: 54 ]
BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra
BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra

Sáng 22/6/2022, Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố Cần Thơ tổ chức đợt kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm chuyên ngành về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào: việc thực hiện các quy định về quản lý và cấp phát thù lao Cộng tác viên Dân số - KHHGĐ năm 2021 và đến quý I/2022; kiểm tra danh sách cộng tác viên dân số - KHHGĐ do UBND phường phê duyệt và danh sách cộng tác viên ký nhận thù lao trong năm 2021 và đầu năm 2022.

Gặp trực tiếp từ 4-6 cộng tác viên trên địa bàn; Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực Dân số - KHHGĐ (nếu có).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, giám sát BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra, đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Dân số - KHHGĐ những tháng đầu năm 2022. Chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các hoạt động của công tác Dân số - KHHGĐ tại cơ sở.

Trong thời gian tới để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Đảnh - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ thành phố đề nghị phòng Dân số phối hợp với địa phương cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau:

Thực hiện chế độ giao ban hàng quý đối với Ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các phường; Đổi mới và đa dạng hóa hình thức, phương pháp, nội dung truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, với từng địa phương, cần chuyển nội dung truyền thông, giáo dục từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; duy trì và nâng chất mô hình không có người sinh con thứ ba trở lên, mở rộng và nâng cao mô hình sinh đủ 2 con trên địa bàn quận để phấn đấu đạt mức sinh chung của toàn thành phố đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con), góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững đất nước. 

Đối với Phòng Dân số - KHHGĐ tham mưu Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch tuyển dụng nhân sự chuyên trách dân số cho vị trí còn thiếu ở Trung tâm, cũng như Trạm Y tế các phường; rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách đội ngũ làm công tác Dân số - KHHGĐ chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định; tăng cường hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương đặc biệt là các đơn vị có sự thay đổi về cán bộ phụ trách dân số.

CN. Nguyễn Thanh Nhân, Trung tâm Y tế quận Cái Răng
Đường dây nóng
Số lượng truy cập