Thứ Tư, ngày 19-01-2022 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Tin hoạt động Sở
Thông báo tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân Sở Y tế
[ Cập nhật vào ngày (11/01/2022) ] - [ Số lần xem: 50 ]

Thông báo tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân Sở Y tế

Thông báo tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân Sở Y tế
VP Theo VP
Tin hoạt động Sở
Đường dây nóng

Số lượng truy cập