Thứ Năm, ngày 21-11-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Dược
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH Dược phẩm DTN
[ Cập nhật vào ngày (24/06/2019) ] - [ Số lần xem: 966 ]

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH Dược phẩm DTN

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc - Công ty TNHH Dược phẩm DTN
QLHNYD Theo QLHNYD


Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng

Số lượng truy cập