Thứ Sáu, ngày 05-06-2020 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
 
 
 
Dược
Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Quang Thắng - Công ty Cổ phần Trustpharm
[ Cập nhật vào ngày (12/05/2020) ] - [ Số lần xem: 177 ]

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Quang Thắng - Công ty Cổ phần Trustpharm

Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc - Nhà thuốc Quang Thắng - Công ty Cổ phần Trustpharm
YDQLHN Theo YDQLHN


Các ý kiến của bạn đọc

Đường dây nóng


Số lượng truy cập