Thứ Ba, ngày 19-06-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Ngành
Đảng ủy Sở Y tế Cần Thơ tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế theo nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XI)
[ Cập nhật vào ngày (01/11/2012) ] - [ Số lần xem: 1806 ]

Ngày 29/10, Đảng ủy Sở Y tế Cần Thơ tiến hành hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Lê Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Ban đảng của Thành ủy cùng dự.

Ong Le Hung Dung Phat bieu.jpg
Ông Lê Hùng Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị bám sát vào các nội dung trọng tâm như: Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hội nghị làm việc trong 2 ngày (29/10 và 31/10) trên tinh thần khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, thể hiện tính gương mẫu của Ban thường vụ, lãnh đạo Sở Y tế. Trong kiểm điểm tập thể đã nhận định rõ tình hình, đặc điểm đơn vị, đánh giá tương đối sát các mặt được và chưa được trong từng nhiệm vụ, từng cá nhân nhìn nhận  rõ những mặt mạnh để phát huy, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của tập thể với tinh thần cầu thị để khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém, góp phần tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị.

Trước đó, ban thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Sở Y tế cũng đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các ban đảng và các tổ chức đảng của thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở và các đồng chí nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế. Qua đó, đã có 42 tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến với tinh thần thẳng thắn trách nhiệm tâm huyết, sâu sắc, tập trung vào nội dung Nghị quyết. Trong từng nội dung, báo cáo đã làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm chủ yếu của tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Sở, đồng thời xác định một số nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khuyết điểm về công tác xây dựng đảng, chỉ đúng nguyên nhân để từ đó đề ra biện pháp khắc phục.
MẠNH NGUYỄN
Đường dây nóng

Số lượng truy cập