Thứ Hai, ngày 23-09-2019 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Ngành
Quận Cái Răng: Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ DS-KHHGĐ năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (12/06/2019) ] - [ Số lần xem: 364 ]

Vừa qua, Phòng DS-KHHGĐ - Trung tâm Y tế quận Cái Răng đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ DS-KHHGĐ cho 63 học viên là cộng tác viên dân số ở 7 phường trong quận. (Ảnh)

Tại lớp tập huấn các học viên được hướng dẫn các nội dung về: văn bản, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác DS-KHHGĐ trong giai đoạn mới như Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới; Chương trình số 30-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết số 21. Ngoài ra, các học viên còn được trang bị kiến thức chuyên đề liên quan đến vấn đề chăm sóc SKSS- KHHGĐ, các đề án nâng cao chất lượng DS-KHHGĐ và phương pháp thu thập thông tin, quản lý đối tượng.

Lớp tập huấn cũng tập trung thảo luận các vấn đề truyền thông về DS-KHHGĐ/SKSS. Qua đó cộng tác viên dân số được củng cố thêm những kiến thức, kỹ năng và tự tin hơn trong công tác tuyên truyền vận động đối tượng tại địa bàn.               

Thùy Trang, Phòng DS-KHHGĐ - Trung tâm Y tế quận Cái Răng
Đường dây nóng

Số lượng truy cập