Chủ Nhật, ngày 22-04-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Ngành
Trung tâm DS-KHHGĐ quận Thốt Nốt: Kiểm tra công tác DS-KHHGĐ phường Tân Hưng
[ Cập nhật vào ngày (16/06/2017) ] - [ Số lần xem: 318 ]
Kết luận của đoàn kiểm tra tại phường Tân Hưng
Kết luận của đoàn kiểm tra tại phường Tân Hưng

Ngày 14/6, Trung tâm DS-KHHGĐ quận Thốt Nốt kiểm tra phường, khu vực đạt chuẩn không sinh con lần 3 trở lên và công tác DS-KHHGĐ 6 tháng đầu năm 2017 tại Trạm Y tế phường Tân Hưng.

Qua kiểm tra phường đạt 57/60 điểm xếp loại tốt. Đoàn đánh giá cao về công tác chuẩn bị hồ sơ, sổ sách chuyên ngành, có sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND và Trạm Y tế, thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tổ chức thực hiện các hoạt động, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể; duy trì phường, khu vực đạt chuẩn không sinh con lần 3 trở lên trong 6 tháng đầu năm 2017, cán bộ chuyên trách ổn định và cộng tác viên hoạt động tốt.

Thúy Hân - Trung tâm DS-KHHGĐ quận Thốt Nốt
Đường dây nóng

Số lượng truy cập