Thứ Hai, ngày 16-07-2018 Trang chủ| Liên hệ| Góp ý| Sơ đồ   [Đăng nhập]
Tìm kiếm
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

 

Hồ sơ công việc
Tin hoạt động Sở
Về việc tuyển các thí sinh có nhu cầu đào tạo Bác sĩ theo địa chỉ sử dụng năm 2017 (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên ngành hiếm)
[ Cập nhật vào ngày (07/08/2017) ] - [ Số lần xem: 1302 ]

Về việc tuyển các thí sinh có nhu cầu đào tạo Bác sĩ theo địa chỉ sử dụng năm 2017 (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên ngành hiếm)

Về việc tuyển các thí sinh có nhu cầu đào tạo Bác sĩ theo địa chỉ sử dụng năm 2017 (Bác sĩ đa khoa, Bác sĩ đa khoa định hướng chuyên ngành hiếm) 
TCCB Theo TCCB
Tin hoạt động Sở
Đường dây nóng

Số lượng truy cập